654654به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از شهرداری ارومیه،شهردار ارومیه، با بیان اینکه در افق ۱۴۰۵ شهر ارومیه تبدیل به یک شهر پاک، سبز و مجهز به فناوری نوین الکترونیک و حمل نقل ریلی خواهد شد، بیان کرد: در راستای رسیدن به شهرالکترونیک  در سطح شهر ارومیه  تعداد یک هزار و ۱۰۰ عدد پارکومتر در سطح شهر ارومیه  نصب خواهدشد .

حضرت پور با اشاره به اجرای طرح پارکومتر هوشمند در شهر ارومیه افزود:  طرح پارکوتر هوشمند در سطح شهر ارومیه به مدت شش سال و با صرف اعتبار بیش از یک میلیار تومان توسط سرمایه گذار خصوصی در شهر ارومیه  اجرا خواهد شد.

وی ایجاد نظم و انظباط ترافیکی و روان سازی تردد خودروها در معابر مرکزی شهر،استفاده عادلانه عموم از فضای پارک حاشیه ای خیابان ها،ایجاد اشتغال برای افراد زیادی از اهالی منطقه به صورت مستقیم و غیر مستقیم،افزایش درآمد کسبه و فعالان اقتصادی شهر، فراهم سازی گسترش خدمات شهری به صورت مکانیزه و هوشمند و بهبود سطح زیبایی نما و چهره شهر را از اهداف اجرای طرح پارکومتر هوشمند عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری ارومیه در راستای الکترونیکی کردن امورات جاری شهر قدم برداشته است، بیان کرد:  در این راستا اکنون  در ۵ منطقه شهرداری ارومیه  تمام پروانه ها به صورت الکترونیکی صادر می شود.