586546563به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، بعد از ظهر امروز تفاهم نامه تحول اداری و اجرای مقدمات دولت الکترونیک بین استاندار ی آذربایجان غربی و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منعقد و مبادله شد.

در سفر یکروزه حسین مهری رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پست به استان آذربایجان غربی تفاهم نامه همکاری شرکت پست و استانداری آذربایجان غربی امضاء و مبادله شد.

بر اساس این تفاهم نامه یکپارچه سازی شبکه توزیع توسط پست، معرفی شرکت پست به عنوان درگاه ارائه خدمات الکترونیکی و پستی ،استفاده از پتانسیل دفاتر ICT روستایی در جهت ارائه خدمات نیابتی سازمانها، استفاده از سرویس پست الکترونیک به عنوان پل ارتباطی دولت و مردم، پیاده سازی سامانه یکپارچه نشانی ایرانیان، ثبت مستمر تغییرات کدپستی ده رقمی در سیستمGIS با استفاده از کد پارسل ، ایجاد سرویس تبادل ارتباطات بین دستگاهی جهت ارائه کد پارسل با استفاده از داده های کدپستی و بهنگام سازی چهارچوب کارگاهی در بانک اطلاعات کدپستی براساس طبقه بندی بین المللی موضوعات همکاری شرکت پست و استانداری آذربایجان غربی خواهد بود که پست استان آذربایجان غربی انجام آنها را در سطح استان با همکاری استانداری برعهده خواهد داشت.