411مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: عرصه های ملی تحت پوشش طرح های آبخیزداری استان با مطالعات انجام یافته به یک میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار می رسد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی، وی اضافه کرد: علاوه بر آن، در حال حاضر مطالعات یک میلیون هکتار عرصه ملی برای قرار گرفتن در زیر پوشش طرح های آبخیزداری در دست انجام است که امیدواریم این امر در آینده نزدیک عملیاتی شود.

وی اظهار کرد: اجرای طرح های آبخیزداری از اولویت های عرصه های ملی در آذربایجان غربی است و ما آن را ضرورتی مهم در حفاظت و احیای عرصه های ملی می دانیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی ادامه داد: طرح هایی همچون عملیات بیولوژیکی، عملیات بیو مکانیکی از جمله خشکه چینی و گابیونی، اجرای طرح های ترویجی با حضور روستاییان حوزه های آبخیز، قرق مراتع و کنترل دام در قالب طرح های آبخیزداری اجرایی می شوند که بسیار با اهمیت هستند.

وهاب زاده گفت: نیازمند یک نگاه ویژه به طرح های آبخیزداری در آذربایجان غربی هستیم و امیدواریم با حمایت هایی که از سوی مسوولان استانی در این زمینه وجود دارد، سطح اجرای طرح های آبخیزداری افزایش یابد.

وی نقش مهم و اساسی حفاظت از عرصه های ملی در راستای توسعه پایدار را یاد آور شد و افزود: بدون حفاظت از آب و خاک، جنگل، مرتع و بهره برداری مطلوب از منابع تجدید شونده نمی توان به توسعه پایدار و تولید مطمئن در کشاورزی دست یافت.

آذربایجان غربی با مساحتی معادل چهار میلیون و ۳۶۶ هزار هکتار، ۲٫۶۵ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده که ۴۸۱ هزار هکتار آن را دریاچه ارومیه و باقی را مساحت خشکی استان تشکیل می دهد.

از سه میلیون و ۷۴۱ هزار هکتار از مساحت خشکی استان، دو میلیون و ۷۴۵ هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی است که دو میلیون و ۶۵۳ هزار هکتار آن مراتع و ۱۰۱ هزار هکتار آن را عرصه های جنگلی در بر می گیرند.

سرانه جنگل و فضای سبز در این استان نیز چهار صدم هکتار برآورد می شود که بسیار کمتر از سرانه کشوری و حدود یک شانزدهم سرانه جهانی است.

در حال حاضر، عرصه های آبخیزداری حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از مساحت کشور را در بر می گیرد که با توجه به مساحت نزدیک به ۱۶۴ میلیون هکتاری ایران، حدود ۳۹میلیون هکتار باقیمانده از سطح کشور را مناطق بیابانی، کویری، باتلاق ها، دریاچه ها، شهرها تشکیل داده است.

آبخیزداری به مطالعه و مدیریت آبخیزها برای اداره حوضه آبریز گفته می شود که یکی از مهمترین ثمرات آن، جلوگیری از تبخیز در حوضه های آبریز است.