45654مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از شناسایی ۲۰۰زن نخبه در آذربایجان غربی خبر داد.

شهلا تاجفر در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه گفت: در همین راستا، تهیه اطلس زنان نامی استان به همراه راه اندازی مرکز مشاوره بانوان در کانون فرهنگی اجتماعی بانوان از مهمترین برنامه های مورد اجرا در سال ۹۴ است.

وی افزود: زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعه ای هستند، بلکه عامل پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز محسوب می شوند که ایجاد بستر مناسب در این جهت ضروری است.

تاجفر با اشاره به نقش سازنده زنان استان در عرصه های مختلف گفت: در این اطلس بانوان برجسته استان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، کشاورزی و مذهبی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و نیز ۸ سال دفاع مقدس شناسایی و معرفی می شوند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری فرمانداران و مشاوران فرمانداری های استان در تهیه و تدوین این اطلس اظهار کرد: این اطلس در مدت دو سال  با همکاری دانشکده الزهرا و دکتر عقل مند عضو هئیت علمی دانشگاه ارومیه تکمیل می شود.

وی با تاکید بر همت زنان برای رسیدن به حقوق خود اظهار داشت: عدم همت زنان و عملکرد ضعیف مسئولین از عوامل مهم در تهیه و شناسایی زنان نخبه استان است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی یادآور شد: شناسایی زنام نخبه گمنام استان بویژه در روستاها از اهداف مهم تهیه اطلس زنان نخبه است.