645654645بعد از چند دهه محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای، چین اخیرا موشک‌های بالستیک خود را دوباره طراحی کرده و در طراحی جدید، این موشک ها توانایی حمل چندین کلاهک را دارند.

 موفقیت های اقتصادی چین در سال های اخیر از این کشور یک ابرقدرت اقتصادی در دنیا ساخته است. آمریکایی ها به همین دلیل به شدت نگران دامنه نفوذ اقتصادی چین در مناطق مختلف دنیا هستند. پیش بینی سازمان های اطلاعاتی آمریکا بر این اساس شکل گرفته که در صورت ادامه همین روند، چینی ها به زودی آمریکا را در حوزه اقتصادی پشت سر خواهند گذاشت.

اما نگرانی های آمریکا در حوزه قدرت نظامی چین نیز اخیرا افزایش یافته است. فروش تسلیحات پیشرفته نظامی توسط چین به کشورهای مختلف دنیا در سال های اخیر افزایش یافته و بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای این کشور را تشکیل داده است. آمریکایی ها در سال های قبل در حوزه نظامی از بابت چین به خصوص در برخی حوزه های دریایی، موشکی و هسته ای خیالشان راحت بود. با این وجود اخیرا چین حوزه تسلیحات هسته ای خود را گسترش داده است.

بر اساس برخی گزارش ها بعد از چند دهه محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای، چین اخیرا موشک‌های بالستیک خود را دوباره طراحی کرده و در طراحی جدید، این موشک ها توانایی حمل چندین کلاهک را دارند. این در حالی است که چینی ها در گذشته برای جلوگیری از تنش و عدم جنگ سرد با آمریکا علاقه ای برای گسترش تسلیحات هسته ای از خود نشان نمی دادند.

در همین حال این مسئله برای امریکایی ها یک غافلگیری اطلاعاتی نیز محسوب می شود. پیش از این نیویورک تایمز نیز گزارش داده بود که سازمان های اطلاعاتی آمریکا در ارزیابی های اطلاعاتی خود بر این اعتقاد بودند که “ژی جین پینگ”، رییس جمهور چین، همانند رهبران قبلی بر توسعه اقتصادی تمرکز کرده و به دنبال جلوگیری از تنش با آمریکا است. در همین حال منابع آمریکایی خبر می دهند که مقامات چینی تاکنون علی رغم ابراز نگرانی های دولتمردان آمریکایی از گسترش تسلیحات هسته ای این کشور، به این نگرانی ها توجهی نکرده و حتی از گفتگوی رسمی با مقامات آمریکایی در این باره نیز پرهیز کرده اند.

اما چرا چینی ها به دنبال گسترش تسلیحات هسته ای خود هستند؟

الف: ژی جین پینگ از زمان مائو تسه تونگ و یا دنگ ژیائوپینگ یکی از قدرتمندترین رهبران چین محسوب می‌شود. اقتدار داخلی و همچنین بین المللی جین پینگ شرایطی را بوجود آورده که رییس جمهور فعلی چین را برای جهش قدرت نظامی این کشور بسیار باانگیزه کرده است.

ب: اقدام چین از سوی دیگر واکنشی به تحرکات آمریکا در دریایی چین جنوبی نیز است. آمریکایی ها اخیرا از حضور نظامی در دریای چین جنوبی سخن گفته اند که البته با انتقاد زیاد چین نیز روبه رو شد. از سوی دیگر گسترش تسلیحات هسته ای چین می تواند نشانه عزم چین برای بازپس گیری برخی جزایر مورد مناقشه این کشور در دریای چین جنوبی با تعدادی از همسایگانش نیز باشد. چین برای گسترش نفوذ نظامی خود در اقیانوس آرام به این جزایر برای ساخت فرودگاه نیاز دارد.

ج: چینی ها به خوبی از تلاش آمریکا برای مهار این کشور آگاه هستند. آمریکایی ها هشت برابر چینی ها هسته ای هستند. چین برای پشت سر گذاشتن آمریکا و قدرت یک دنیا شدن تنها به حوزه اقتصادی نمی تواند اکتفا کند بلکه باید حداقل در حوزه نظامی و به خصوص هسته ای موازنه ایجاد کند. آغاز گسترش برخی تسلیحات هسته ای چین مؤید این موضوع نیز است که محافل راهبردی چین افول آمریکا و کاهش قدرت این کشور را به خوبی رصد و باور دارند. به تعبیر دیگر چینی ها به خوبی می دانند آمریکا در سراشیبی کاهش قدرت قرار گرفته و دیگر همانند گذشته نمی تواند برای چینی ها در حوزه هسته ای محدودیت ایجاد کند.

جهان نیوز