6446نخستین پرواز این فرودگاه بعد از دو سال تعطیلی صبح امروز با هواپیمای آرجی و با ۱۰۰ مسافر به زمین نشست.

شهردار خوی گفت : براساس توافق نامه و قرارداد با شرکت هواپیمایی قشم ایر پرواز هواپیماهای این شرکت با تضمین پرداخت هزینه صندلیهای خالی به فرودگاه خوی برقرار شده است .

تیز پاز اضافه کرد : در مراحل بعدی، برقراری پروازهای خوی مشهد وعتبات عالیات و پروازهای بین المللی نیز از این فرودگاه پیش بینی شده است.

فرودگاه خوی دومین فرودگاه آذربایجان غربی و یکی از زیباترین فرودگاههای کشور به شمار می آید که در سال ۱۳۸۰ با وسعت ۷۰۰هکتار به بهره برداری رسیده است.

فرودگاه خوی باتوجه به وجود مرز رازی ایران و کاپی کوی ترکیه در این شهرستان میتواند نقش بسیار موثری در جابجایی کالا ، مسافر و گردشکراز این مرز ایفا کند.