94030201

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت :از ابتدای سال زراعی ۹۴-۹۳ تاکنون بر اثرسرمای بهاره ، بارش تگرگ ، طوفان و سیل بیش از ۵۱۷ میلیارد تومان خسارت به محصولات زراعی و باغی آذربایجان غربی وارد شده است .

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، رسول جلیلی با بیان این مطلب افزود : ازبین شهرستانهای استان ، شهرستان ارومیه با ۱۴۲ میلیارد تومان و پلدشت با یک میلیارد تومان بیشترین میزان خسارت را متحمل شده اند .

جلیلی اظهار کرد : این میزان خسارت وارده طبق گزارشات اعلام شده در سطح ۱۴۷هزار هکتار ازاراضی زراعی استان به میزان ۲۶۲ هزار تن تولید و ارزش ریالی بیش از ۱۵۲میلیارد تومان و در سطح ۷۶هزارهکتار ازاراضی باغی استان به میزان ۲۴۸ هزار تن تولید و به ارزش ریالی بیش از ۳۶۵میلیارد تومان برآورد شده است .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خسارت به محصولات باغی سیب، انگور، گردو، بادام و میوه های هسته دار بوده است، ادامه داد: در محصولات زراعی نیز چغندر قند و گندم بیشترین خسارت را متحمل شده اند و برای دام و طیور و تاسیسات کشاورزی نیز کمترین میزان خسارت اعلام شده است .

جلیلی اضافه کرد: خسارت ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی حدود ۷۳ درصد، بارش تگرگ ۱۱ درصد، بارش برف ۸ درصد و سایر عوامل خسارت زا مانند بارندگی، سیل و طوفان حدود ۸ درصد از ارزش اقتصادی نهایی خسارت ها را شامل می شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی و دامی در بین بهره برداران این بخش ، خاطر نشان کرد : با توجه به شرایط آب وهوایی استان ، سالانه بخش مهمی از تولیدات محصولات کشاورزی و دامی با بروز خسارت و بلایای طبیعی از دسترس خارج می شود که می توان با شناسایی و کاهش عوامل خطر در بروز خسارت و گسترش فرهنگ بیمه به توسعه پایدار در تولید محصولات کشاورزی و دامی در استان دست یافت .