54مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز مرحله اجرایی فاز دوم اجرای طرح استقرار کشاورزی پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، زین‌العابدین قمری  در نشست معارفه و هماهنگی پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار که باحضور مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران برگزار شد، با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن ۲۰ روستای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در فاز دوم اجرای طرح IPCM در استان، افزود: این تعداد روستاها شامل ۸ روستای اصلی و ۱۲ روستای اقماری می باشد که در این راستا با ۷ شرکت فنی مهندسی و خدمات مشاوره ای در سطح استان عقد قرارداد شده است.

قمری تصریح کرد: در فاز اول اجرای این طرح، ۳۵ روستای آذربایجان غربی و ۶ روستای آذربایجان شرقی تحت پوشش طرح کشاورزی پایدار قرار گرفته بود و در حال حاضر با اضافه شدن روستاهای جدید در فاز دوم تعداد ۴۳ روستای آذربایجان غربی و ۲۰ روستای آذربایجان شرقی تحت پوشش طرح کشاورزی پایدار در راستای احیای دریاچه ارومیه قرار گرفته است .

وی در ادامه به ارائه گزارش مختصری از نتایج اجرای فاز اول این طرح پرداخت و ادامه داد : تغییر در بینش، دانش و رفتار حرفه ای بهره برداران برای مشارکت آگاهانه و پایدار در مدیریت مزارع و اصول حفاظت ازمحیط زیست، مشارکت گروههای متنوع اجتماعی و جوامع محلی و تداوم آن در تمامی مراحل برنامه ریزی، اجرا و نظارت به ویژه در فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرایی ، توانمند شدن بهره برداران در تطبیق دانش بومی و یافته های علمی به مدیریت مزرعه را از جمله دستاوردهای اجرایی فاز اول این طرح برشمرد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: مهمترین نتیجه برنامه، توانمند سازی خانوار بهره بردار در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی است.

قمری، حذف و کاهش ۴۰ درصدی مصرف نهاده های شیمیایی شامل آفت کشها، علف کشها و کودهای شیمیایی، میانگین صرفه جویی ۳۵ درصدی در مصرف آب در مزارع هدف، حمایت از ۳ گونه از حشرات مفید در باغات سیب استان در چار چوب تعادل اگرو اکوسیستمی و انسجام سازمانی بین بخش های دولتی و غیر دولتی و محلی در موضوع مدیریت تالاب را از دیگر نتایج مهم اجرای این طرح عنوان کرد.