imagesمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی در استان دریاچه ارومیه شمار می‌رود اظهار داشت: اجرای طرح بیابان زدایی اطراف دریاچه از جمله اقدامات منابع طبیعی استان است.

رحمان وهاب‌زاده از اجرای این طرح در ۳ هزار و ۱۳۰ هکتار از اراضی اطراف دریاچه ارومیه خبر داد و افزود: این طرح که به دو صورت بیومکانیکی و مکانیکی اجرایی می‌شود، به عهده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح هم اکنون در حال اجر است، خاطرنشان کرد: طرح بیابان‌زدایی در اطراف دریاچه ارومیه و در شهرهای ارومیه، میاندوآب و سلماس اجرایی می‌شود.

وهاب‌زاده با بیان اینکه  تاکنون طرح بیابان‌زدایی در یک هزار و ۲۰۰  هکتار اجرایی شده اظهار داشت: کاشت نهال  و گونه های مقاوم کشت از اقدامات این نهاد در قالب طرح بیابان‌زدایی است.