indexبه گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، امروز باهدف اشاعه یافته‌های علمی، فنی و حرفه‌ای و گسترش فناوری‌های نوین در بخش منابع طبیعی و اشاعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مستمر به روستائیان باهدف توانمندسازی و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود معیشت زندگی روستائیان تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری آذربایجان غربی منعقد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه اظهار داشت: توسعه آموزش‌های فنی حرفه‌ای ، توانمندسازی جامعه روستایی، کاهش محرومیت و فقر در روستاها و افزایش مهارت‌های فنی در زمینه قالیبافی، دام‌پروری صنعتی،  باغداری و سایر زمینه‌ها از اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه است.

جمشیدی اسعدی افزود: ارتقای سطح مهارت‌های شغلی جامعه هدف بر اساس نیاز حال و آینده بازار کار ، اولویت آموزش روستائیان محدوده پروژه با رویکرد مشاغل خانگی اشتغال پایدار از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.

وی افزود: برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی آموزشی ، برگزاری آزمون‌های پایان دوره‌های آموزشی به همراه صدور گواهینامه مهارت پس از اخذ نمره قبولی توسط کارآموزان ، تدوین استانداردهای جدید موردنیاز بخش روستایی  و … از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان است.

رحمان وهاب‌زاده مدیرکل منابع طبیعی آبخیزداری نیز در سخنانی توانمندسازی نیروی انسانی ساکن در روستاها را  از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی و شغلی به جامعه هدف و نیز اشاعه فرهنگ مهارت‌آموزی در بین آنان را از اهداف این تفاهم‌نامه دانست.