حضور پر شور مردم آذربایجان غربی در راهپیمایی روز قدس

مردم همیشه در صحنه آذربایجان غربی همانند مردم سراسر جهان با حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی روز قدس ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی خود از مردم مظلوم فلسطین، انزجار خود را از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و سکوت جامعه بین الملل اعلام کردند.

09

14

07

04

16

17

20

01

10

05

06