اطلاعیه نحوه ی اعتراض شهروندان به قطع یارانه

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، بر اساس اعلام مدیر  امور اجتماعی  اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  استان بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان می رساند افرادیکه پس از شناسایی اقتصادی خانوار ، یارانه آنها قطع شده است  می توانند با مراجعه به سامانه www.yaraneh10.ir اعتراض خود را ثبت  و نتیجه اعتراض نیز از طریق همان سایت به  اطلاع سرپرستان خانوار  خواهد رسید.

همچنین خانوار هایی که قبل از اسفند  سال ۹۳ یارانه آنها قطع شده  است  از جمله آنهایی  که از ثبت یارانه در سال ۹۳ جا مانده اند می توانند به سازمان  هدفمند سازی یارانه ها مراجعه کنند.