تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه منعقد شد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، این تفاهم نامه در حمایت از اشتغال پایدار با استفاده از نیروی بالقوه فارغ التحصیلان دانشگاهی امضا شد

هدایت و ساماندهی  دانشجویان و دانش آموختگان  دانشگاه با تاکید بر کار آفرینی  در قالب شرکت های تعاونی –همکاری مشترک در جهت  اطلاع رسانی و تروج فرهنگ تعاون- توسعه تشکل های  تعاونی در سطح دانشگاهی – فراهم آوری تسهیلات برای تشکل های  تعاونی فارغ التحصیلان  و مشارکت در برگزاری  همایش ها و نمایشگاه های مرتبط از  اهداف اصلی این تفاهم نامه است.

کمک به تشکیل  و توسعه تعاونی های اعضای هیات علمی  و کارکنان و دانشجویان-تامین امکانات آموزشی دوره ها ی  آموزشی – هدایت پایان نامه ها  به سوی بخش تعاون از مهمترین  تعهدات دانشگاه آزاد ارومیه در این راستا بود.

همچنین سازماندهی متقاضیان تشکیل تعاونی دانشگاه ها-ارائه آموزش های مدیریتی به  اعضا – حمایت از تشکل های تعاونی های دانش بنیان  و فارغ التحصیلان در  نمایشگاه های داخلی و خارجی  با همکاری اتاق تعاون-تامین کمک های فنی و مالی  و فراهم آوری زمینه برای برگزاری دوره های َآموزشی از مهمترین  تعهدات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است.