مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) خوی در گفتگو با نشریه الکترونیکی نگاه با اشاره به اجرای طرح های مختلف مشارکتی در راستای احیاء و ترویج سنت های حسنه در بین آحاد جامعه افزود: از جمله این طرح ها« اکرام ایتام » می باشد که در این راستا ۶۳۵ یتم در شناسایی شده است.

زینالی در ادامه به۹ اجرای طرح محسنین اشاره کرد و اظهار داشت:از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸۷ فرزند تحت تکفل خیرین قرار گرفت  می باشد

مدیر کمیته امداد واحد خوی خاطر نشان کرد: حمایت از فرزندان خانواده های صعب العلاج و سالمند از اهداف مهم طرح محسنین است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲۳۰۷ نفر حامی مومن و نیکوکار در قالب طرح های اکرام ایتام و طرح محسنین با کمیته امداد همکاری می کنند اظهار  داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون نزدیک به ۴ میلیارد ریال از سوی این خیرین مساعدت شده است.