465به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، معاون امور بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی در  هشتمین نشست مدیران عرصه سلامت با بیان اینکه تامین سلامت همه جانبه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد جامعه با اولویت مناطق کم برخوردار از مهمترین ماموریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، است، اظهار داشت:  به منظور ارتقاء وضعیت سلامت مناطق حاشیه نشین، تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و شهرهای کمتراز ۵۰۰۰۰ نفر از برنامه های اجرایی این نهاد است.

رسول انتظار مهدی افزود: در رفع مسائل و مشکلات حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی همکاری خوبی با سازمان بهزیستی استان در برطرف کردن مشکلات اصلی و تامین حداقل امکانات ضروری بهداشتی درمانی و رفاهی به منظور بهتر زیستن ساکنین این مناطق صورت گرفته است.

وی از شناسایی ۴۵۰هزار نفر جمعیت حاشیه نشینی در طرح تحول نظام سلامت خبر داد و افزود:ارائه دفترچه مراقبتی خدمات تخصصی یکی از اقدامات اساسی در قالب این طرح در این مناطق است

 معاون امور بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی یادآور شد: این طرح در ادامه طرح تحول نظام سلامت در مناطق حاشیه ۶ شهرستان استان با ۲۴ مرکز سلامت و ۴۱ مرکز منطقه سلامت خدمات سلامت محور ارائه می نماید.