به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، این نمایشگاه با هدف معرفی پتانسیل های معدنی سنگ این استان و استفاده از امکانات موجود جهت توسعه فضای بازار کسب و کار معدن و معدنکاران در ارومیهبرگزار می شود.

دومین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی با حضور شرکت های فعال معدنی از شهرهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، سمنان، آذربایجان شرقی و یزد و آذربایجان غربی با ۲۶ غرفه  دایر است.

این نمایشگاه از ۲۷ مرداد ماه به مدت ۴ روز در محل نمایشگاه بین المللی ارومیه آماده بازدید علاقه مندان است.

 

 

010 004 copy011 021 022 24 009 008 007 003 001 002