Untitled-1 copyمدیر کمیته امداد خوی بر لزوم همکاری این دونهاد برای ارائه خدمات به جامعه هدف تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، مدیر کمیته امداد خوی در جلسه مشترک با بهزیستی خوی که عصر دیروز در سالن اجتماعات کمیته امداد خوی برگزار شد؛ با بیان اینکه کمیته امداد و بهزیستی دو بال حمایتی کشور هستند اظهار داشت: این نهادها برای پیشبرد اهداف خود نیاز به همکاری همزمان و متقارن دارند.

علی زینالی آگاهی از خدمات دو نهاد برای همکاری متقارن با یکدیگر را از اهداف این نشست عنوان کرد و گفت: هر دو نهاد باید به دور از تعصبات با همفکری، هم افزایی و با هدف ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف با یکدیگر همکاری کنند.

آقای رضاپور سرپرست بهزیستی نیز در این جلسه ضمن تشریح فعالیت‌های این نهاد افزود:: بهزیستی در ۴ حوزه توانبخشی، اجتماعی، پیشگیری، اشتغال و مسکن به مددجو خدمات رسانی میکند

وی هدف حوزه توانبخشی را رسیدگی به امورات مردمی و معلولین ذهنی-روانی، ناشنوا، نابینا، جسمی حرکتی اعلام کرد و ادامه داد که ضمن تشکیل پرونده به مددجو به هرکدام از معلولیت ها به صورت جداگانه خدمات رسانی میشود.

منصوری کارشناس مسئول حوزه اجتماعی بهزیستی خوی نیز با اشاره به اقدامات اجرایی این نهاد در حوزه اجتماعی اظهار داشت: توانمندسازی خانواده و زنان، کودکان و نوجوانان، آسیب دیدگان اجتماعی از جمله مهمترین اقدامات بهزیستی در حوزه اجتماعی است.

وی به توانمند سازی ۵۲۰ نفر از زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: این نهاد در راستای توانمند سازی خانواده و زنان با کمیته امداد همکاری مشترک دارد.

وی در توضیح بخش آسیب دیدگان اجتماعی اظهارداشت: این حوزه که به اورژانس اجتماعی نام گذاری شده و دارای خودرو سیار، روان شناس و مددکار میباشد و در صورت مشاهده کودک آزاری، سالمند آزاری و سایر مشکلات اجتماعی وارد عمل میشود و یکی از شاخص ترین فعالیت این حوزه کاهش طلاق و ارائه راه حل از طریق مددکار روان شناس مشاور حقوق می باشد.

مقدم کارشناس حوزه آسیب هاتی اجتماعی بهزیستی خوی در ادامه با اشاره به فعالیتهای این حوزه اظهار داشت: پیشگیری ازاعتیاد، مشاوره، بررسی آسیب های اجتماعی، پیشگیری از معلولیت از مهم ترین اقدامات حوزه آسیب های اجتماعی بهزیستی خوی است.

وی به آموزش مهارت های محیط کار برای معلولان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه آموزشهای مهارت کلید توانمند سازی معلولان است به اشخاص ناتوان باید فرصت داده شود به شغلی مناسب تر دست یابد