46546سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری بیش از۱۰۹ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در بخش صنایع و صنوف در آموزش فنی و حرفه ای استان ارائه شده است.

محسن مددی افزود: در راستای تربیت نیروی ماهر و متخصص و کار آمد و همچنین ارتقای مهارت نیروی انسانی در واحد های تولیدی و صنعتی در شش ماهه نخست سال جاری ۱۰۹ هزار و ۶۷۸ نفر ساعت آموزش های مهارتی در بخش صنایع و صنوف استان ارائه شده است.

وی افزود: با برگزاری ۲۶ دوره آموزشی برای ۴۰۴ نفر، ۲۷ هزار و ۸۳۵ نفرساعت آموزش های مهارتی در بخش صنوف ارائه شده است.

مددی تصریح کرد: با برگزاری ۸۰ دوره آموزشی برای ۱۱۳۰ نفر، ۸۱ هزار و ۸۴۳ نفرساعت آموزش های مهارتی در بخش صنوف ارائه شده است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی یادآور شد: امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر وکار آمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیردر توسعه اقتصادی واجتماعی هر کشور محسوب می گردد.

وی ادامه داد: برنامه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانها در این بخش از طریق مدیریت آموزش در صنایع و صنوف با همکاری واحدهای تولیدی از طریق مراکز جوار کارگاهی و جوار کارخانه ،آموزش ضمن کار و صنوف انجام می گیرد.