معاون-آذربایجان-غربیمعاون تریت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجان غربی از برگزاری  اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور در ارومیه خبر داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، ولی حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: فیزیولوژی و بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، چهار محور اصلی این همایش می باشد و علاوه بر این سایر موضوعات مختلف در رابطه با تربیت بدنی مدارس نیز مطرح خواهد شد.

وی  ارتقاء سطح علمی و کاربردی بومی و منطقه ای در حوزه علوم ورزشی و رشته های وابسته، توسعه ورزش دانش آموزی و ارتقاء مدیریت مدرسه در تربیت بدنی مدارس، توسعه و بهره گیری حداکثری از مشارکت های غیر دولتی در تربیت بدنی مدارس، بهینه سازی آموزش تربیت بدنی در مدارس کشور، تبادل آخرین دستاوردهای توسعه ای و کاربردی در حوزه ورزش دانش آموزی، شناسایی و معرفی استعدادهای بالقوه و برتر پژوهشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور، ارتقاء انگیزه های پژوهشی در بین معلمان تربیت بدنی کشور و ایجاد فضا برای نقد و بررسی علمی ورزش آموزشگاهی کشور را از اهداف این همایش عنوان کرد.

پذیرش ۲۳۴ مقاله برای ارائه در همایش ملی ورزش مدارس کشور

معاون تریت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: تعداد ۲۸۱ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که از این تعداد ۲۳۴ مقاله پس از بررسی داوران پذیرش شد.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید تربیت بدنی و صاحب نظران ورزش مدارس در سطح کشور برای حضور در این همایش ثبت نام کرده اند.

حسینی با اشاره به برگزاری کارگاههای تخصصی در این همایش گفت: تعداد  ۸۷ مورد مقاله بصورت ارائه و ۱۴۷ مورد مقاله به صورت نمایش پوستر در این همایش ارائه خواهد شد.

این همایشبه مدت ۲ روز؛  ۲۶ و ۲۷ مهرماه به میزبانی ارومیه برگزار می شود .