با رفع موانع ۲۰ واحد صنعتی راکد در شهرستان خوی این واحدها دوباره به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، فرماندار خوی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان گفت: تاکنون ۹ جلسه این کارگروه با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شهرستان خوی تشکیل شده و مسائل و مشکلات ۳۵ واحد تولیدی در آن بررسی شده است.

سیوانی افزود: با همکاری صاحبان تولید و دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مشکلات و موانع ۲۰ واحد تولیدی در شهرستان خوی رفع و این واحدها مجددا به چرخه تولید بازگشته اند.

وی کمبود نقدینگی، اختلاف بین شرکا و مشکلات ثبتی و حقوقی و مواد اولیه را از مهمترین موانع این واحدها عنوان و اضافه کرد: بزودی با رفع موانع ۱۵ واحد صنعتی دیگر نیز این واحدها به چرخه تولید باز خواهند گشت.