s (1)به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، قائم مقام وزیر نیرو  در همایش ملی معاونان بهره‌برداری شرکت‌های آب و فاضلاب با رویکرد تبادل تجربیات برتر گفت: شرکت های آب و فاضلاب ماهیت و رسالت بهره‌برداری داشته و اگر در حوزه فنی، کارها آن چنان که باید به درستی انجام نشود، باید بخش بهره‌برداری این نقیصه را جبران کند.

ستار محمودی با تاکید بر اینکه حوزه بهره‌برداری نیازمند پرورش بوده و حوزه مهمی محسوب می‌شود تصریح کرد: بنابر این رسالت و ظرفیت کار بسیار گسترده و مهم است.

وی با اشاره به اینکه معاونان بهره‌برداری رسالت سنگینی بر عهده دارند افزود: آنان باید پاسخ‌گوی کار مردم بوده و با احترام و تکریم با ارباب رجوع برخورد کنند.

 قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: باید تعمیر و نگهداری، کنترل کیفیت، مدیریت پساب، ایمن‌سازی تاسیسات آب و نیز آموزش‌های تخصصی برای معاونان بهره‌برداری در شرکت‌های آب و فاضلاب مورد توجه قرار گیرد.