IMG_2821به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آغاز به کار پنجمین نشست منطقه ای و کارگاه آموزشی تقویت همکاری های تخصصی شبکه ای سازمان های مردم نهاد، دستگاه های اجرایی حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور، با اشاره حمایت طرح های مشارکتی، گفت: حمایت از طرح های تشکل های مردم نهاد منوط به همسویی این طرح ها با حوزه راهبردهای امور زنان و در راستای مسایل استان ها است.

اطهره نژادی افزود: دولت نه نهاد سازی در حوزه سازمان های مردم نهاد انجام می دهد و نه شبکه سازی می کند و قرار هم نیست که اقدامی در این زمینه انجام دهد ولی در راستای آموزش ارتقای آگاهی ها مفاهیم را بیان می کنیم.

وی با بیان اینکه دولت و مجموعه استانداری ها در کنار سازمان های مردم نهاد بوده، اظار داشت:یکی از مسایل مهمی که در جامعه امروز به آن توجه می شود سرمایه اجتماعی است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری  بیان کرد: این سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف قابل تعریف است که شامل سطح فردی و همکاری های شبکه ای و سازمانی می شود.

نژادی اظهار کرد: هنجارها و ارتباطات نانوشته در سطوح فردی شکل می گیرند و افزایش سرمایه های اجتماعی نیز به روند بهبود وضع جامعه کمک می کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه تشکل های مردم نهاد باید به دولت اعتماد داشته باشند اظهار کرد: تشکل ها حلقه ارتباطی بین دولت و جامعه هستند و در ریشه یابی مسایل در حوزه استان خود باید تلاش کنند.

پنجمین نشست منطقه ای و کارگاه آموزشی تقویت همکاری های تخصصی شبکه ای سازمان های مردم نهاد، دستگاه های اجرایی حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور به مدت سه روز تا چهاردهم آبانماه در ارومیه و با حضور تشکل های مردم نهاد چهار استان آ ذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل برگزار می شود

نشست منطقه ای و کارگاههای آموزشی شمالغرب کشور با شرکت ۲۲۰ نماینده سمن ها از استانهای آذربایجان غربی، شرقی، زنجان و اردبیل به میزبانی ارومیه برگزار می گردد.

این نشست با هدف تقویت ارتباط و تعامل موثر بین سازمان های مردم نهاد با یکدیگر و دولت و ایجاد محیط حمایتی جهت شکل گیری و تقویت شبکه های تخصصی در پرداختن به مسایل با رویکرد برنامه ریزی منسجم برگزار می شود.