67678به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان تکاب با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۳ هزار نفر در آذربایجان غربی بی سواد هستند، افزود: امسال بیش از ۳۹ هزار نفر از افراد بی سواد و کم سواد در این استان زیر پوشش آموزش های سوادآموزی قرار دارند.

محمدرضا نجفی افزود: از این تعداد سوادآموز ۲۰ هزار نفر بی سواد مطلق بوده و در مرحله سواد آموزی هستند و بقیه در دوره های آموزشی انتقال و تحکیم حضور دارند

وی با اعلام نرخ هشت درصدی بی سوادی در استان افزود: استان آذربایجان غربی در جمع شش استان آخر جدول بیسوادی کشور قرار دارد.

نجفی از تدوین و اجرای برنامه شتاب بخشی سوادآموزی در استان خبر داد و افزود: این برنامه جامع به منظور افزایش نرخ و سرعت سوادآموزی در استان آذربایجان غربی تهیه شده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش، سازمان مرکزی سوادآموزی و استاندار آذربایجان غربی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: براساس این برنامه ۱۶ دستگاه اجرایی استان آذربایجان غربی باید در شناسایی، جذب و آموزش بی سوادان در این استان مشارکت کرده و سهمیه ای را که برای آنها اختصاص یافته، عملیاتی کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: برای اجرای برنامه شتاب بخشی به سواد آموزی، تفاهم نامه همکاری بین دستگاه های اجرایی استان آذربایجان غربی و شورای پشتیبانی سواد آموزی منعقد شده است.

نجفی در مورد مصوبه اخیر دولت در زمینه اجرای تشویق و محدودیت هایی در زمینه سواد آموزی در کشور گفت: براساس این مصوبه که از ابتدای سال آینده در سراسر کشور اجرا می شود، به بی سوادانی که در دوره های مخالف سوادآموزی شرکت کرده و قبول شوند و یا در طرح های خودآموز حضور داشته باشند، مبالغی به عنوان تشویق و هدیه پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: محدودیت های لحاظ شده برای بی سوادان در این مصوبه تاکید می کند که ارائه برخی از خدمات اجتماعی از جمله صدور و تمدید گواهینامه رانندگی، صدور و تمدید پروانه کسب واحد های صنفی و ارائه خدمات حمایتی از سوی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای افراد بی سوادی که کارنامه سواد آموزی دریافت نکنند، ممنوع خواهد شد.

رئیس اداره سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تکاب نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت سواد آموزی در این شهرستان گفت: هم اکنون بیش از ۶۰۰ نفر در این شهرستان دوره های سوادآموزی را طی می کنند که از این تعداد ۲۰۰ نفر بی سواد مطلق هستند.

وحید مقصودی با بیان اینکه امسال ۷۰ درصد از سهمیه اختصاص یافته برای آموزش بی سوادان در تکاب جذب شده است، افزود: هشت هزار بی سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال هم اکنون در شهرستان تکاب وجود دارد که ۱۰ درصد جمعیت شهرستان تکاب را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه از این تعداد بی سواد در شهرستان تکاب شش هزار و ۳۰۰ نفر را زنان و بقیه را مردان تشکیل می دهند، نرخ باسوادی در مناطق شهری تکاب را ۸۸ و در مناطق روستایی این شهرستان را نیز ۷۹ درصد اعلام کرد.

مقصودی گفت: آموزش های سوادآموزی در شهرستان تکاب با مشارکت و فعالیت یکصد نفر از آموزش دهنده های آزاد انجام می شود که ۹۵ نفر از آنها زن هستند.