سومین گفتمان آزاد دانشجویی در موسسه آموزش عالی شمس تبریزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، برگزاری گفتمان آزاد دانشجویی براساس طرح و ایده دست اندرکاران نشریه دانشجویی فانوس از اردیبهشت ماه امسال کلید خورده است و تاامروز با همت و تلاش این مجموعه فعال فرهنگی سه بار به اجرا درآمده است.

هدف از برگزاری گفتمان های آزاد دانشجویی طرح، بررسی و ارائه راهکار برای مسائل روز و دغدغه های نسل جوان عنوان شده است که دانشجویان در کنار این هدف می توانند مباحثه، مناظره، گفت و گو و طرز بیان عقیده خود بدون بی احترامی به عقاید دیگران را یاد بگیرند.

مهر و آبان ماه امسال مسئولین ودست اندرکاران نشریه دانشجویی فانوس باحمایت موسسه آموزش عالی شمس تبریزی سومین گفتمان آزاد دانشجویی را در سالن این موسسه برگزار نمودند.

سبک زندگی اسلامی سومین موضوع مطرح شده در گفتمان آزاد دانشجویی بود که با حضور اساتید و کارشناسان مجرب در طی هشت روز بررسی و آسیب شناسی شد البته یک گزارش تصویری مکمل نیز با حضور کارشناسان مجرب و جمعی از دانشجویان در طی روزهای آتی تهیه خواهدشدکه هدف از آن را ارائه راهکار اصولی و منطقی برای مرتفع نمودن مشکلات موجود و همچنین تأثیر گذاری بیشتر عنوان شده است.

هم چنین مهندس تیزپاز نیاری شهردار خوی به عنوان مهمان اصلی این برنامه بود که در ارتباط با تاثیر معماری وشهر سازی در سبک زندگی سخنرانی و در پایان به سوالات مطرح شده دانشجویان پاسخ دادند.