s (3)به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آبفای کشور در همایش ملی معاونان بهره‌برداری شرکت‌های آب و فاضلاب با رویکرد تبادل تجربیات برتر و با تاکید بر اینکه هم‌اکنون کشورمان با دو چالش اساسی مواجه است اظهار داشت: کمبود آب با توجه به قرار گرفتن ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک و کمبود منابع مالی از چالش‌هایی است که با آن روز به رو هستیم.

حمیدرضا تشیعی  گفت: با توجه به کمبود آب و منابع مالی، اگر بخواهیم خدمات با کیفیتی در شرکت آب و فاضلاب ارائه بدهیم باید دانش و فناوری‌های روز دنیا در تاسیسات تصفیه‌خانه‌های سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تشیعی با اشاره به نقش معاونان بهره‌برداری افزود: آنان باید بتوانند منجر به توانمندسازی بهره‌بردار شده و از طریق جلب مشارکت‌های محیطی امکانات مربوطه را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: معاونان بهره‌برداری باید از مشارکت نهادهای زیربط استفاده کرده و مشارکت مردم برای اصلاح الگوی مصرف را جلب کنند.