تاکنون افراد مختلفی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال جاری برگزار می شود، اعلام آمادگی کرده اند که بر اساس آخرین شنیده ها، لیست افراد به  شرح زیر می باشد:

۱- هادی بهادری(معاون سابق عمرانی استانداری  و عضو سابق شورای شهر)

۲- ابراهیم بازیان(شهردار اسبق ارومیه)

۳- محمد صادق فیضی(استاد دانشگاه و فعال سیاسی )

۴- سلمان ذاکر(نماینده سابق مجلس شورای اسلامی)

۵-جواد جهانگیرزاده(نماینده ۳ دور مجلس شورای اسلامی)

۶- نادر قاضی پور(نماینده دو دور مجلس شورای اسلامی)

۷- عابد فتاحی(نماینده دو دور مجلس شورای اسلامی)

۸-عباس خورشیدی(معاون سابق سیاسی -امنیتی استانداری)

۹- روح اله حضرت پور (عضو سابق شورای شهر ارومیه)

۱۰- وحید جلال زاده(استاندار سابق )

۱۱- ولی سمرقندی (مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان)

۱۲- علی اکبر عسکری(مدیر عامل سابق شهرکهای صنعتی استان)

۱۳-مرتضی پیری(عضو سابق شورای شهر ارومیه)

۱۴- طیبه صفایی(نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)

۱۵-مصطفی فروزان (فعال سیاسی جوان)

۱۶- رویا محمد زاده(فعال سیاسی )

۱۷صلاح خان احمد زاده(فعال سیاسی )

۱۸-کریم فتاح پور

۱۹-سید فتاح حسینی (فعال سیاسی )

۲۰-سخی دل

۲۱-عبداله زاده