به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، کارشناس امور بیمارستانهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی افتتاح تخت های ویژه اظهار کرد: ۱۶ تخت ویژه  ICU و  NICU در سطح استان به بهره برداری می رسد

محمد حسینیادامه داد: با توجه به زیرساخت های موجود بیمارستان بوکان، تخت های این بیمارستان به عنوان نماینده استان افتتاح و به صورت همزمان با سراسر کشور و به صورت ویدئو کنفرانس در آبان ماه راه اندازی  می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان نیز در این جلسه گفت: با راه اندازی این سه تخت، تعداد تخت های ویژه ICU و CCU به ۱۲ تخت افزایش پیدا می کند.

محمد مقصدحق به طرح توسعه بیمارستان بوکان اشاره و اظهار کرد: با اتمام و تحویل طرح توسعه، مجموع تخت های ویژه این بیمارستان به ۴۰ تخت افزایش پیدا می کند