1معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از آبگیری ۷۰۰ کیلومتر مربع از بخش جنوبی دریاچه ارومیه  خبر داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، حجت جباری در گفتگو با خبرنگاران افزود: افزایش میزان بارندگی، کوچک شدن سطح دریاچه و تبخیر کمتر و همچنین اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه با لایروبی رودخانه ها و مجاری اصلی ورودی به دریاچه ارومیه و اتصال زرینه رود به سیمینه رود از عوامل اصلی زیر آب رفتن بخش جنوبی این دریاچه است.

وی عمق آب در بخش جنوبی دریاچه ارومیه را مابین ۱۲ تا ۲۰ سانتی متر عنوان کرد و گفت: با ورود نزدیک به ۹۰ میلیون مترمکعب آب از طریق رودخانه ها و بارندگی مستقیم مساحت فعلی قسمت آبی دریاچه ارومیه در حدود ۱۱۰۰ کیلومتر مربع است.

حجت جباری معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ،در ادامه این جلسه با ارائه آماری از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت:شیب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته کاهش نداشته زیرا بارندگی ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و چون مشاحت آبی دریاچه کاهش پیدا کرده تبخیر آب از سطح کاهش پیدا کرده است.

معاون فنی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت:سطح تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۵/۱۲۷۰ متر مکعب است که این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۴ سانتی متر کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اتصال دو رودخانه زرینه رود و سیمینه رود اظهار داشت:با اتصال این دو رود خانه میزان آب ورودی به دریاچه به اندازه ۴۵ میلیون متر مکعب بوده است.