5644فرماندار ارومیه گفت: ثبت نام از داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان از پنجشنبه ۲۶ آذر ماه تاچهارشنبه ۲ دی ماه انجام می شود.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، عباس حسن خانی اظهار داشت: واجدین شرایط قانونی می توانند همه روزه در مهلت مقرر و در وقت اداری شخصا یا به وسیله نماینده خود که کتبا معرفی شده باشد، با در دست داشتن ۱۲ قطعه عکس جدید و چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه به این فرمانداری مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

حسن خانی اضافه کرد: داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان رهبری به موجب ماده ۳ قانون انتخابات مجلس مذکور باید دارای اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد، باشند.

فرماندار ارومیه گفت: بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی از دیگر شرایطی است که داوطلبین عضویت در مجلس خبرگان رهبری باید داشته باشند.

حسن خانی خاطرنشان کرد: مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند اما کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنان را تأیید کرده باشند از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

فرماندار ارومیه اضافه کرد: براساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

آذربایجان غربی دو نفر نماینده از استان در مجلس خبرگان رهبری دارد.