421545به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، مدیر کل صنعت و معدن و تجارت آذربایجان غربی در دیدار با ریس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به ظرفیتهای بخش معدن استان اظعار داشت: برون‌سپاری فعالیت‌های معدنی استان به بخش‌های تخصصی و مهندسی، کلید توسعه و تحول  این بخش  محسوب می‌شود.

اسکندری افزود: حفاظت از این ثروت تجدیدناپذیر منوط به استفاده از فنون مهندسی در بهره‌برداری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای فنی و استحصال این سرمایه‌های ملی  است.

وی افزود: برون‌سپاری می‌تواند وظیفه اصلی نهادی همچون نظام مهندس معدن را که قانونا وظیفه اش حفظ و افزایش بهره‌برداری منابع معدنی، ترویج اصول فنی و نظارت صحیح و کاربردی بر استخراج این منابع تجدیدناپذیر است تسهیل کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: وجود زیرساخت‌های لازم به‌منظور فراوری مواد معدنی یکی از شروط لازم برای توسعه کمی معادن استان است.