646احمد خوش نژاد رییس اداره منابع طبیعی شهرستان میاندوآب در گفتگو با نشریه الکترونیکی نگاه، گفت:در راستای جلوگیری از بهره برداری های بی رویه در سطح مراتع حوزه دریاچه ارومیه در منطقه شهرستان میاندوآب در سطح ۴۰ هزار هکتار از اراضی این محدوده طرح پروژه ساماندهی چرا اجرا شد.

وی افزود:در این محدوده تعداد یازده سامانه عرفی تعریف شده است که در این یازده سامانه این مساحت عملیاتی شده است.

خوش نژاد ادامه داد:در این طرح بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر از مجریان و بهره برداران منطقه مشارکت داشتند که تعداد ۹۱ هزار و ۸۲۸ واحد دامی در این حوزه شناسایی و شمارش شده اند و در داخل طرح قرار گرفته است.

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان میاندوآب خاطر نشان کرد: هدف از اجرای این پروژه؛ ایجاد تعادل دام و بهره برداری بهینه  و رعایت ظرفیت مراتع جهت جلوگیری از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه و تخریب است. همچنین این طرح باعث می شود بر اثر افزایش پوشش گیاهی کانونهای ریز گرد نیز مهار شده و منابع آبی زیر زمینی نیز احیاء گردد. همچنین درکنار این طرح اجرای تبصره ۲۸ و پلاک کوبی دام مجاز در منطقه در حال اجراست که امید است تا اتمام مهلت قرارداد؛ این طرح نیز در موعد مقرر پایان یابد.