1565456به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه از خوی، فرماندار خوی در گفتگو با خبرنگاران، رسانه ها را نمایندگان افکار عمومی عنوان کرد و افزود: وظیفه رسانه ایجاد فضای آرام با درنظر گرفتن منافع ملی و مردم است تا فضای سیاسی و اجتماعی شهر متشنج نشود.

حسین سیوانی اصل وظیفه ذاتی رسانه ها را دوری از حاشیه پردازی دانستند و اظهار داشت: رسانه ها باید در جهت منافع نظام و مردم و بدور از تخریب شخصیت به نقد مسئولین بپردازد

وی با انتقاد از برخی رسانه هایی که بدنبال حاشیه پردازی هستند، افزود: رسانه ها باید فضا را به سمت آرام کردن و ایجاد نشاط اجتماعی رهنمون کنند.

سیوانی اصل در ادامه گفت: طبق قانون، فرماندار وظیفه انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر با قانون اساسی را برعهده دارد. و بنده دخالت در شوراها و شهرداری را وظیفه خود ندانسته بلکه وظیفه خود را خدمت به مردم می دانم.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری افزود: امیدواریم با ایجاد نشاط و تقویت فضای سیاسی شاهد انتخابات با شور و نشاط در جهت تامین منافع و امنیت ملی نظام و مملکت باشیم.

فرماندار خوی رشد و توسعه شهرستان خوی را انسجام و همدلی مسئولین عنوان کرد و افزود: ذهن های مسموم از توسعه و رشد این شهرستان جلوگیری می کنند.

سیوانی اصل تصریح کرد: وجود چنین افرادی جزء ضربه زدن و تشویش افکار مردم و ایجاد دلسردی از فضای سیاسی کشور و خراب کردن فضای منتهی به انتخابات، کاری عاید شهر و کشور نخواهند کرد.

وی در خصوص قضیه استیضاح شهردار خوی توسط شورای شهر اظهار داشت: استیضاح حق قانونی اعضای محترم شورای شهر است. و بنده هیچوقت وارد چنین مسایلی نشده و نخواهم شد. ۵نفر عضو شورای شهر خوی طی نامه ای از روند موجود در بحث استضیاح شهردار، از بنده درخواست کمک کرده بودند که بنده نیز با توصیه ای برادرانه گفتم این نوع روند استیضاح بر منافع شهرستان در آستانه انتخابات تاثیر بدی گذاشته و ناامیدی را بر مردم مستولی می کند