567986386به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی ، با اشاره به آمار مبادلات بازارچه‌های مرزی استان در سالجاری اظهار داشت: صادرات آذربایجان‌غربی در هشت ماهه امسال از بازارچه‌های مرزی در مجموع به ۳۰ میلیون و ۱۴ هزار و ۸۰۷ دلار رسید.

محمد دهقان با بیان اینکه بیشترین صادرات مرزی امسال از مرز کیله سردشت انجام شده است گفت: در هشت ماهه امسال در مجموع ۱۴ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۵۳۸ دلار صادرات از این مرز سردشت به کشورهای مختلف انجام شده است.

وی تصریح کرد: صادرات استان در این بازه زمانی از مرز رازی خوی، ۳‌میلیون و ۲۴۵ هزار و ۵۳۸ دلار، ساری سو ماکو ۳میلیون و ۶۷۳ هزار و ۱۸۴ دلار، صنم بلاغی پلدشت چهار میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۴۷ دلار و تمرچین پیرانشهر سه میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است.

دهقان با اشاره به اینکه سهمیه واردات تخصیص یافته استان در مجموع ۸۵ ‌میلیون دلار بوده است افزود: بیشترین سهم واردات تخصیص یافته ۳۰ میلیون دلار در کیله سردشت بوده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مجموع واردات استان از بازارچه‌های مرزی استان در هشت ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۲۴۵ دلار بوده است تصریح کرد: در سال ۹۴ بیشترین واردات استان از بازارچه مرزی ساری سو ماکو با ۱۱ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۳۹۷ دلار بوده است.

دهقان بیان کرد: امسال وارداتی نیز به ارزش دو میلیون و ۵۳۳ هزار و ۱۱۶ دلار از مرز رازی خوی انجام شد.معاون توسعه تجارت و امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: کمترین واردات استان نیز از بازارچه های کیله سردشت با ۳۳ هزار و ۳۹۰ دلار و تمرچین پیرانشهر با ۷۴ هزار و ۶۵۵ دلار بوده است