1معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از عدم تغییر کاربری در اراضی پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، گفت: بازدیدها و پایش های مستمر محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست نشان می دهد که هیچ گونه تغییر کاربری اراضی پارک ملی دریاچه ارومیه و در حاشیه این پهنه آبی اتفاق نیفتاده است.

وی با تکذیب اخبار مربوط به زمین خواری در حاشیه دریاچه ارومیه افزود: مجوزی از سوی سازمان های متولی حفاظت هم در این زمینه صادر نشده است.

وی بیان کرد: احتمال تغییر کاربری در اراضی ساحلی خارج از پارک ملی وجود دارد ولی در داخل محدوده به رغم وسعت تا کنون موردی از دخل و تصرف مردم برای امور کشاورزی دیده نشده و اگر تصرف اراضی اتفاق بیفتد، با متصرفان به شدت برخورد می شود

وی اضافه کرد: محدوده و مرز دریاچه ارومیه ۵۰۰ کیلومتر مربع است که بسیاری از مناطق به وسیله میله هایی به فاصله ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر از همدیگر تعیین حریم و کارگزاری شده است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: سایر نقاطی هم که میله گذاری نشده، در زمان پرآبی دریاچه در منطقه باتلاقی غیرقابل دسترس قرار می گیرد که این مناطق هم اکنون با بروز بحران کم آبی در پارک ملی خشک شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون به علت رسوب خاک بر بستر دریاچه در برخی نقاط و شیرین شدن خاک، پوشش گیاهی جدیدی به وجود آمده که فقط جهت چرای دام از آن استفاده می شود ولی تصرف بخش وسیعی از این منطقه برای کشاورزی ادعایی است که صحت ندارد با این همه در هفته آینده بررسی های میدانی و بازدیدهای وسیع از محدوده پارک ملی صورت می گیرد.

جباری گفت: اقدامات حفاظتی از اراضی محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه انجام می شود و با هر گونه دخل و تصرف و تخریب در این محدوده برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد.

دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در ۱۸ سال گذشته دچار بحران کم آبی و خشکی شده است.

هم اکنون از پهنه وسیع و ۵۷۰۰ کیلومتری این زیست بوم ارزشمند تنها پنج درصد باقی مانده است.

در اطراف این زیست بوم بیش از پنج میلیون نفر زندگی می کنند که کارشناسان می گویند در صورت خشک شدن کامل دریاچه ارومیه عواقب آن دامنگیر بیش از ۱۴ میلیون نفر از مردم کشور حتی پایتخت نشینان می شود