678به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، رئیس سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت : مهندسی کردن فرآیند تولید مهمترین نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است که در این راستا باید سطح دانش و فناوریهای جدید در بخش کشاورزی ارتقا یابد.

احمد کبیری در نشست مشترک با روسای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ۳ کشور در ارومیه ، به افزایش بهره وری آب و خاک به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های تولید کشاورزی اشاره و اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی بهره وری بخش کشاورزی کشور ،سازمان نظام مهندسی با انتقال دانش روز به مزارع می تواند سطح تولیدات کشاورزی را افزایش داده و با ارتقاء مهارت و دانش کشاورزان حجم تولید و کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد .

کبیری بر لزوم توجه به بحثهای آموزشی در برنامه ششم توسعه تاکید کرد و افزود: برگزاری دوره های بازآموزی و نوآموزی برای اعضاء حقیقی و حقوقی از وظایف و اهداف سازمان است که امیدواریم این موضوع با ایجاد ردیف بودجه ای خاص در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: در حال حاضر بیشترین فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی دارای تحصیلات کارشناسی هستند و نیاز است تا با سازماندهی تخصص های مختلف بتوانیم بهره وری در بخش های تولید ، نیروی انسانی و اقتصادی کشاورزی را ارتقاء دهیم .

کبیری افزود: در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شد؛ به منظور ارتقاء خدمات فنی و مهندسی بخشی از اعتبارات حوزه کشاورزی به عنوان بودجه های ردیفی مورد نیاز نرم افزاری به حوزه کشاورزی اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد هزینه های آبیاری تحت فشار (عملیات سخت افزاری) توسط دولت پرداخت می شود، گفت: این در حالیست که اگر بخشی از این اعتبارات برای پیشبرد عملیات نرم افزاری در اختیار سازمان نظام مهندسی کشاورزی قرار گیرد زمینه ارتقاء دانش کشاورزان برای به کارگیری و نحوه استفاده صحیح از سیستم های نوین آبیاری فراهم خواهد شد که خود در افزایش بهره وری بخش نقش بسزایی خواهد داشت.