5امام جمعه خوی گفت: مسلمانان بایستی بیشتر از غربیان به محتوای نامه رهبری توجه داشته باشند چون بخشی از تاریخ غم‎بار کشورهای اسلامی در اثر حاکمیت استعمار و استبداد در این نامه به تصویر کشیده شده است

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه از خوی؛ امام جمعه خوی در خطبه‎های عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته با اشاره به دومین نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان کشورهای غربی و اروپایی گفت: مخاطب نامه تنها جوانان غربی نیستند، بلکه مسلمانان نیز بایستی بیشتر از غربیان به محتوای نامه توجه داشته باشند چون بخشی از تاریخ غم‎بار کشورهای اسلامی در اثر حاکمیت استعمار و استبداد در این نامه به تصویر کشیده شده است.

حجت الاسلام شکوری افزود: پیام ولی امر مسلمین، جوانان غرب و اروپا را متحول خواهد ساخت، ایشان توجه جوانان غربی را به مسئله تروریسم که درد مشترک جوامع بشری است جلب کرده و در عین حال به آنان متذکر شده اند که ریشه این آدم کشی ها و قتل و غارتها و جریان های تکفیری در سیاستهای استعماری غربیان دارد که از طریق غارت ذخایر و منابع سرشار کشورهای اسلامی، حمایت از حاکمان مستبد و ستمگر، راه اندازی و حمایت مالی از جریانهای تکفیری، اشغال نظامی چندین کشـور اسـلامی، حمایت همه جانبه از اسرائیل غاصـب، جوسازی علیه اقلیتهای مسلمان در کشورهای غربی و زیرسوال بـردن دین اسـلام و توهیـن به مقدسـات کشورهای اسلامی را به آتش کشیده اند.

خطیب نمازجمعه خوی به حماسه ۲۶ میلیونی پیاده روی اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: حماسه پیاده روی اربعین جهانیان تحت تأثیر قرار داد و مدیریت این مجموعه بزرگ و شاید بی سابقه در طول متجاوز از یک هفته در مسیر حدود ۲۰۰ کیلومتری آن هم در شرایط حساس و بحرانی کشور عراق بدون کوچکترین حادثه شبیه معجزه است و لازم است از تمامی دست اندرکاران امینیتی، نظامی، انتظامی، اجرایی و خدماتی هر دو کشور عراق و ایران سپاسگزاری کرد.

وی در ادامه با اشاره به پذیرایی همه جانبه مردم و دولت عراق از زائرین کربلا در طول مسیر بین نجف و کربلا و داخل شهر کربلا اظهار کرد: باید از آنان خالصانه و خاضعانه تقدیر و سپاسگزاری کرد که ناشی از عشق آنان به اباعبدالله الحسین(ع) می باشد.

حجت الاسلام شکوری بمناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: تمامی مراکز آموزش عالی، مدیران و مربیان و خود دانشجویان در شرایط حاضر رسالتهای مهمی به ویژه در زمینه تعلیم و تربیت، فراگیری دانش برای فهم و درک حقایق عالم هستی، رسیدن به جایگاه خود باوری و خـود اتکایی، بدست آوردن تخصص همراه با تعهد و تهذیب، از میان برداشتن موانع و مشـکلات تحصـیل، تقویت روحیه ظلم ستیزی و استکبار ستیزی و توجه جدی به رسالتهای انقلابی خویش در جامعه بر عهده دارند.

خطیب جمعه در ادامه به ۱۸ آذر روز وقف اشاره کرد و اظهار داشت: اگر زندگی و سیره پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه(ع) را مورد بررسی قرار بدهیم، خواهیم دید بخش مهمی از اموال خود را در امورات خیریه وقف نموده اند بطوریکه نشانه هایی از موقوفات امیرمؤمنان(ع) در اطراف مدینه اکنون نیز قابل مشاهده است.