139002222702رییس تبلیغات اسلامی خوی گفت: اعدام شیخ نمر حکمی علیه سخن ،آزادی، مکتب تشیع و عدالت خواهی است.

رییس تبلیغات اسلامی درگفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، گفت: امروز همه ی آزادمردان و آزاد زنان جهان میدانند که حکم ظالمانه رژیم آل سعود علیه این عالم مجاهد حکمی علیه آزادی، مکتب تشیع و عدالت خواهی است.

معصومی نیا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرموند این جنایت داعشی ها که توسط آل سعود حمایت میشود گریبان گیر حکومت وهابیت آل سعود خواهد شد.

وی با بیان اینکه فتوای مضحک و نامشروع برای این عالم ربانی،  چهره ی خبیثانه ی آل سعود  را نمایان ساخت، افزود: یقینا این اقدام ، آل سعود را به چالشی عمیق خواهد کشید و روزی پایان دیکتاتور حاکمین وهابیت را به مسلمانان جهان نوید خواهد داد.

رییس تبلیغات اسلامی خوی با اشاره به اینکه بی تردید اعدام شیخ نمر برای عربستان پیامدهای خوبی نداشته، اظهار کرد: این توطیه ی مشترک آمریکایی-صهوینستی و وهابی آل سعود یقینا از طرف مسلمانان و آزادی خواهان بی پاسخ نخواهد ماند.