676450p438EDNmain10102IMG_9043به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، اجرای طرح دیوار مهربانی، در شهرهای مختلف کشور به دست خیران به صورت خود جوش اجرا می شود و الگوی مناسبی برای کمک به فقرا است که نیاز به هزینه زیادی ندارد.

در دیوار مهربانی مردم لباس های بلااستفاده شان را در یکی از دیوارهای می آویزند و فقرا بدون واسطه آنها را برمی دارند؛ اقدامی که اگر تبدیل به فرهنگ دایمی کمک به همنوع و نیازمندان شود، دیگر نیازمندی به فکر لباس گرم در زمستان و لباس مناسب در تابستان نخواهد بود.

اجرای این طرح؛ همکاری های اجتماعی بین شهروندان ، اخلاق مداری ، روح همدلی ، مهربانی و اتحاد و برداری را بین مردم افزایش داده و زمینه را برای مساعدت بیشتر به درماندگان جامعه و استفاده از همه امکانات موجود در راه مرتفع نمودن مشکلات اساسی جامعه فراهم میکند. اهمیت اجرای این طرح خداپسندانه زمانی آشکار می شود که بدانیم چه بسیار نیازمندان آبرومندی که در وسط تابستان، تن شان از فکر سرمای زمستان به لرزه در می آید و به علت فقر از عهده تهیه لباس گرم برنمی آیند و همواره سرمای زمستان در طول سال بر زندگیشان سایه افکنده است.

با این رویکرد، کلانشهر ارومیه نیز  امروز میزبان طرح ‘دیوار مهربانی’ بود تا شهروندان با آویزان کردن لباس های مازاد خود در زیر پل تقاطع همسطح مادر، گام کوچکی برای شادی دل نیازمندان و گرم کردن تن انان در سرمای سوزناک شهر بردارند.

شهروندان ارومیه ای با مشارکت قابل توجه در این طرح باز هم نشان دادند که میراث دار اجداد خود در کارهای خیر هستند و کارهای نیک و خداپسندانه در خون آنها رسوخ کرده است.

اجرای طرح هایی از این دست توسط خیران و موسسات و مراکز خیریه دولتی و غیردولتی، بار سنگین فقرا را کاهش و آنها را به آینده امیداوار می کند