456354رییس اوقاف و امور خیریه خوی گفت: یقینا با اعدام این عالم ربانی خون مظلوم روی زمین بی جواب نخواهد ماند

احمد اصغرنژاد در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، بااشاره به رسوا شدن چهره ی رژیم آل سعودبا به شهادت رساندن شیخ نمرالباقر نمر, اظهارداشت: شهید نمر الباقر نمر یکی از شاگردان آیت الله مدرس در تهران بوده که بعد از اتمام تحصیل به عربستان سعودی برگشته است

وی شیخ نمر را نماد و صدای شیعه در عربستان عنوان کرد و افزود: اعدام شیخ نمر نشان دهنده اوج درماندگی رژیم آل سعود و استکبار جهانی است که بزودی گریبان آن‌ها را خواهد گرفت.

اصغرنژاد با اشاره به اینکه این عالم ربانی در اثر حساسیت به رفتارهای خبیثانه آل سعود در عربستان چندین بار تهدید و روانه زندان شده بود، گفت: در نهایت درماندگی آل سعود؛ این عالم مجاهد را به درجه ی رفیع شهادت رسانند.

رییس اوقاف و امور خیریه خوی اظهار داشت: روحانیت شیعه نه تنها در بین اهل تسنن بلکه از اول اسلام بعد از پیامبر(ص) حرفی بجز عدالت و گسترش اسلام نداشتند.

وی با بیان درماندگی  رژیم های صهیونیستی در مقابل صدای شیعه ادامه داد: اقدام به  اعمال جنایت آمیز ، اعدام و ترور میپردازند.

رییس اوقاف و امور خیریه خوی اظهار داشت: یقینا با اعدام این عالم ربانی خون مظلوم روی زمین بی جواب نخواهد ماند