ko1فرماندار خوی بر تغییر فرهنگ رفتاری آحاد مردم با مسائل زیست محیطی  تاکید کرد

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، فرماندار خوی  ضمن تشریح اهمیت عرصه های ملی و مرتعی گفت: باید به موضوع مهم منابع طبیعی در حیات بشری با رویکرد ویژه ایی نگریسته شود

حسین سیوانی اصل با بیان اینکه  نباید نگاه ما به عرصه های طبیعی فقط نگاه کاربردی باشد؛ اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی اگر منایع طبیعی را فقط از باب استفاده از آن بنگریم ، همانند زخمی خواهد بود که التیام آن نیز بسیار دشوار خواهد شد.

وی به تغییر فرهنگ رفتاری آحاد مردم با مسائل زیست محیطی  تاکید کرد و  افزود: با توجه به موضوع آلودگی هوا  ، تغییر اقلیم و خشک شدن دریاچه ها و تالابها؛ در احیاء و ترمیم آن و  ترویج فرهنگ منابع طبیعی اقدامات عاجلانه ایی صورت پذیرد.

فرماندار خوی به  پتانسیلها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی  این شهرستان در حوزه منابع طبیعی اشاره و اظهار کرد: در کنار بهره برداری از آن ؛ احیاء و توسعه آن را نیز باید مد نظرقرار دهیم. و این نخواهد شد مگر با یک همت جمعی و اجرای برنامه های هدفمند احیاء عرصه های ملی.

در این دیدار دکتر وهاب زاده مدیر کل منابع طبیعی استان نیز گفت: آنچه که در عرصه های منابع طبیعی مهم است همراهی و همدلی همه آحاد مردم است که خوشبختانه سیاستهای کلان سازمان جنگل در این راستا شکل گرفته و مشارکت مردمی از سیاستهای مهم در حفاظت و احیاء عرصه های ملی قرار دارد.

وی اظهار داشت: بی شک دلسوزی همه قشرها در حفاظت و احیاء عرصه های ملی ما را به سمت پویایی و توسعه عرصه های منابع ملی سوق خواهد داد و از این رو از تمام کسانی که در این راه ما همراهی می کنند قدردانی می کنیم.

وی با اشاره به وسعت عرصه های ملی در آذربایجانغربی افزود: آذربایجانغربی بیش از دو میلیون وهفتصدو پنجاه هزار هکتار عرصه ی ملی دارد که حفاظت و حراست از این عرصه های ملی نیاز مبرم به مشارکت مردمی دارد و ما مسئولین در عرصه های ملی باید برنامه ریزیهای دقیق و منطقی مشارکت مردم را افزایش داده و در ترویج فرهنگ منابع طبیعی اقدامات موثرتری را انجام دهیم.