52857سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: کیفیت هوای ارومیه برای گروه های حساس ناسالم است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ سعید موسوی اظهار کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته ارومیه جزو شهرهایی قرار دارد که در آستانه آلودگی هستند که در هفته گذشته نیز دو بار شاهد آلودگی کیفیت هوای ارومیه برای گروه های حساس بودیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ذرات معلق کمتر از ۱۰میکرون به ویژه ذرات ۲.۵ میکرون مهمترین علت آلودگی هوا است، ادامه داد: هم اکنون میزان ذرات ۱۰ میکرون در هوای ارومیه ۱۰۲ میکروگرم بر متر مکعب و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۱۱۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: منشا ذرات داخلی بوده و پایداری و سردی هوا آن را تشدید می کند.

موسوی از تمام گروه های سنی حساس خواست در صورت نیاز برای حضور در خارج از منزل نکات ایمنی را راعایت و همراه خود ماسک داشته باشند.

وی تصریح کرد: هم اکنون هشت ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان فعال است و دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در جنوب، دو ایستگاه در شمال و چهار ایستگاه نیز در مرکز استان ارومیه قرار دارند