66معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی گفت: در هفت ماهه امسال ، ۸۱ هزار و ۲۸۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و صنعتی استان آذربایجان‌ غربی انجام شد.

سلیمان علیزاده اظهار داشت: در هفت ماهه امسال، ۸۱ هزار و ۲۸۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و صنعتی استان  انجام و در این زمینه تعداد پنج هزار و ۱۰۲ فقره پرونده تشکیل شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌ غربی گفت: در این رابطه تعداد متخلفات مکشوفه هفت هزار و ۲۴۷ فقره و ارزش ریالی تخلفات ۱۷۷ میلیارد و چهار میلیون و ۶۰۶ هزار و ۹۹۳ ریال بوده است.

وی با اشاره به تعداد بازرسی‌های صورت گرفته و پرونده‌های متشکله به تفکیک نوع واحد تصریح کرد: در هفت ماهه امسال، ۳۹ بازرسی از شرکت‌های واردکننده، ۳۷۲۹ از خرده‌فروشی‌ها، ۴۵۶۷ از عمده‌فروشی‌ها، ۱۲۷۴ مورد از انبارها، ۴۸۶ مورد از سردخانه‌ها، ۲۳ هزار و ۶۳۲ از شرکت‌های خدماتی، ۱۲ هزار و ۴۵۸ مورد از واحدهای تولیدی صنفی و یک هزار و ۵۴۳ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی استان انجام شد.

علیزاده افزود: بیشتر تخلفات مکشوفه به ترتیب از نوع کم‌فروشی و تقلب به تعداد ۲۶۱۳ مورد، عدم درج قیمت ۱۰۹۴ و گرانفروشی ۹۹۵ مورد بوده است.