667867رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: ۴۵۷ ماموریت تصادفی در مدت اجرای طرح نوروزی توسط اورژانس استان انجام شده است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، باقر بهرامی افزود: از این تعداد ۲۵۹ ماموریت به تصادف های شهری و ۱۹۸ مورد به تصادف های جاده ای اختصاص داشته است.

وی اضافه کرد: با انجام این تعداد ماموریت، ۴۴۸ نفر از شهروندان استان و مسافران نوروزی با خودروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شده و ۳۸۵ نفر از آنها بستری شدند.

وی اظهار کرد: ۶۱ نفر از این افراد نیز در مراکز درمانی آذربایجان غربی به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی با اشاره به انجام یک هزار و ۷۶۲ ماموریت توسط اورژانس در مدت اجرای طرح نوروزی در استان ادامه داد: حدود ۲۶ درصد این ماموریت ها، تصادفی بود که این روند از ابتدای اجرای طرح نوروزی همچنان پابرجاست.

بهرامی همچنین از مراجعه ۱۰۹ هزار نفر از ابتدای طرح نوروزی امسال به مراکز اورژانس بیمارستان های آذربایجان غربی خبر داد و گفت: از این تعداد ۹۴ هزار نفر سرپایی مداوا شده اند و پزشکان ۱۵ هزار نفر را بستری کرده اند.

در طرح نوروزی امسال ۶۹ پایگاه اورژانس در جاده ها و شهرهای آذربایجان غربی با حضور ۴۷۵ نفر فعالیت می کنند که از این تعداد ۴۰ پایگاه جاده ای بوده و ۲۹ پایگاه در داخل شهرها به خدمت رسانی می پردازند.