به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه از خوی، فرماندار شهرستان خوی طبق برنامه ی بازدید های دوره ای و مستمر به منظور بررسی وضعیت و رفع موانع و مشکلات تولید از واحدهای تولیدی و کارخانجات واقع در شهرک صنعتی شهرستان خوی بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحدها قرار گرفت.

دکتر سیوانی از افزایش بیش از ۲ برابری سرمایه گذاری در بخش صنعت شهرستان خبرداد و افزود: در بخش صنعت شهرستان خوی در این مدت بیش از ۱۱۵ جواز تاسیس صادر شده است که از این تعداد ۳۳ مورد موفق به اخذ پروانه بهره برداری شده اند.

فرماندار خوی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت شهرستان اظهار داشت: در بخش صنعت شهرستان زمینه برای سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است که از این مبلغ با بهره برداری از  ۳۳ واحد صنعتی تولیدی  بالغ بر۷۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری به انجام رسیده است.

وی افزود: با این سرمایه گذاری برای بیش از ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است که امیدواریم با بهره برداری از دیگر جوازهای تاسیس زمینه برای اشتغال بیش از ۲۷۰۰ نفر در شهرستان فراهم شود.

از جمله واحدهای تولیدی و صنعتی که دکتر سیوانی از آنها بازدید کرد واحد تولید کپسول و سیلندر سراج خوی با سرمایه گذاری بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال و با اشتغال زایی ۷۰ نفر و شرکت تعاونی ۱۲۶ اسپیدار سبز خوی با سرمایه گذاری بیش از ۳۰ میلیارد ریال و با اشتغالزایی بیش از ۶۰ نفر می باشد.

IMG_4850

97456

549812