مدیر مدرسه علمیه فاطمیه (س) نقده گفت: طبیعت از دیدگاه اسلام یک نعمت الهی است

خانم شیرین سعیدی در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه از خوی، با اشاره به اینکه سفارشات قرآن درباره چگونگی رفتار با طبیعت بسیار است، اظهار داشت: طبیعت از دیدگاه اسلام یک نعمت الهی هست ودرحفظ ان باید کوشا باشیم تا سالم و طبیعی به دست مردم برسد تا فرزندان ما هم که میان از این نعمت ارامش بخش استفاده کنند.

وی با  بیان آسیب های محیط زیست افزود: اسیبهای تخریب کننده محیط زیست این دستکاری های غیرضروری و غیرکارشناسانه هست که به نفع خودمان ساخت و ساز میکنیمیا  کودهای شیمیایی اضافه میکننم تا زود میوه ها و سبزیجات برسند و غیره است.

سعیدی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی، تحقیق در طبیعت و کشف قوانین حاکم بر آن، علاوه بر آن که به عنوان آیات الهی و راهنمای انسان به سوی شناخت نقشی اساسی دارند افزود: می توانند به عنوان باور راهنما و الگوی انسان در ساختن محیطی مناسب زیست و هماهنگ با نظم موجود در کائنات مورد بهره برداری قرار گیرند و اسلام نشان دهنده ی طریقی برای زندگی است که دیدگاه جامعی نسبت به هستی، حیات انسان و روابط بین آنها دارد، انسان به منزله جزئی از هستی که هر یک از عناصرش مکمل سایر اجزای مجموعه ی هستی است ، ارتباط ویژه ای از نظر بهره برداری و توسعه با سایر عناصر طبیعت دارد.

مدیر مدرسه علمیه فاطمیه (س) نقده  گفت: در واقع اگر اسلام بر حمایت عناصر اساسی در محیط زیست و حفاظت آنها تاکید دارد به خاطر خیر انسان و تأمین ضروریات و حاجت های انسان ، چه نسل حاضر و چه نسل های آینده می باشد  تا نسل های بعد ما بتوانند زندگی بهتری در کنار طبیعت داشته باشند.

این مقام مسئول با تامید بر آموزه های قرآنی در مورد طبیعت افزود: قرآن کریم در آموزه های خود ضمن یادآوری این مطلب، بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از هر گونه تجاوز و تعدی تأکید ورزیده است و بر این اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را فساد در زمین دانسته که عذاب اخروی و مسئولیت دنیوی را در پی خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه روز ۱۳ بدر روز طبیعت است، خاطر نشان کرد:  ما امیدواریم اگر مردم بخاطر تفریح به دامن طبیعت میروند مواظب باشند به هم و محیط ضرر نرسانند و طبیعت را پاک و سالم استفاده کنند و هر چند که ۱۳ بدر را شوم میدانند ولی این اعتقاد خرافه ای بیش نیست و هیچ ضرورتی در حضور اجباری ما در بیرون نیست بلکه اگر هم رفتیم مواظب طبیعت و سلامت ان و اطرافیان باشیم.