به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه از خوی محبوب تیزپاز نیاری  با ۱۲ رأی استیضاح و برکنار شد.index

سخنگوی شورای اسلامی شهرخوی در گفتگو با خبرگار نشریه الکترونیکی نگاه، اظهار داشت: شهردار خوی  پس از تشکیل جلسه نهائی اعضای شورای اسلامی شهر در روز پنجشنبه ۱۹ فرودین ماه با ۱۲ رای استیضاح و برکنار شد .

وی اظهار کرد: نزدیک به ۱۰ روز پیش نامه ای به شهردار سابق ارسال و از وی خواسته شد به سوالات تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر خوی در خصوص امور شهری و مسائل تخصصی شهرداری پاسخی قانع کننده دهد.

چهره آراء اظهار داشت: در جلسه هفتگی شورای اسلامی شهر که عصر دیروز با حضور شهردار برگزار شد؛ تیزپاز نیاری نتوانست با پاسخ های خود اکثر اعضا را قانع کند و طرح استیضاح انجام شد و در جلسه صبح امروز در صحن شورای اسلامی شهر شهردار خوی با ۱۲ رای از سمت خود برکنار شد.

وی در پایان گفت:اعضای شورای اسلامی شهر خوی در جلسه ای دیگر زین العابدین صالح جو ( شهردار سابق خوی) را با ۱۲ رای موافق بعنوان شهردار خوی معرفی و به تصویب رساندند.

سلیمانی درسمت معاونت فنی و عمرانی شهرداری خوی در حال فعالیت میباشد.

شهر خوی دارای ۱۳ عضو شورای اسلامی می باشد.