به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه از خوی، فرصتی پیش امد تا اعضای دو سمن فعال شهرستان خوی خانه دانش و فرهنگ زریاب و کانون باران امید و مهر در کارگاه هنری هنرمند جوان شهرمان جناب آقای امین قرقره چی سازننده تندیس امیر احمدخان دنبلی حضور پیدا کنند و ضمن دیدار و اشنایی بیشتر در فضایی که کمتر شاهد حمایتهای معنوی و مادی ارگانهای دولتی از هنرمندان و اهالی فرهنگی هستیم به گفتگو بنشیند و بام در جهت حمایت و تلاش برای ارتقای وضعیت اجتماعی، فرهنگی و رفاهی جامعه خصوصا زنان سرپرست خانواده و کودکان اقشار آسیب‌پذیر فعالیت می‌کند.

این کانون قصد دارد از کمک‌های نقدی مستقیم که در مواردی موجب تقویت روحیه گداپروری شده امتناع کند و با استفاده از توانمندسازی و آموزش این اقشار شروع کرده و محصولات تولیدی آنان را با کمک شهروندان مسئول به فروش برساند  و فعالیت‌های کانون بام در تمام عرصه‌ها و یاری رساندن به خانواده‌های بی بضاعت از هر لحاظ من‌الجمله، اجتماعی، فرهنگی، مالی، پزشکی، کمک تحصیلی و … است البته این مسأله با تهیه مواد اولیه توسط خود کانون صورت خواهد گرفت و به خانواده‌های نیازمند شناسایی شده داده خواهد شد و بعد مراحل فروش را طی می‌کند.

امیدواریم این موسسه با همکاری مسئولین خوی بتواند گام‌های بیشتر و بهتری در جهت ارتقای وضعیت اجتماعی و فرهنگی خانواده‌های نیازمند بردارد و بتوانیم شخصیت‌های برجسته شهرستان خوی را به مردم بشناسانیم و تعالی هنرمندان و فرهنگ دوستان شهرمان را شاهد شویم.

 IMG_20160407_095104

 IMG_20160407_095054

IMG_20160407_095038

IMG_20160407_095034