636مدیرکل فنی حرفه‌ای استان آذربایجان غربی گفت: آموزش مبتنی بر کارآفرینی و بازار کار و آموزش گروه‌های آسیب پذیر از جمله اساسی‌ترین سیاست‌های کاری اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای آذربایجان غربی است.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، محسن مددی در گفتگو باخبرنگاران با اشاره به اینکه یک سوم از دانشجویان آذربایجان غربی به دلیل رشته‌های تحصیلی نامناسب فاقد بازار کار بعد از فارغ‌التحصیلی هستند اظهار داشت: تربیت کارآموز کارآفرین رویکرد جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در آذربایجان غربی است.

وی توسعه آموزش‌های اشتغال آفرین با محوریت مشاغل خانگی به انضمام توسعه آموزش زنان شهری، روستایی و عشایری در کنار توسعه آموزش علمی و پژوهشی، توسعه آموزش‌های مهارتی در بخش صنعت و بخش کشاورزی،  بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در توسعه مهارتها بویژه در بخش خدمات را از جمله محورهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان عنوان کرد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی هم مرز با چندین کشور قرار دارداظهار داشت: حضور در عرصه بین‌الملل با استفاده از دیپلماسی مهارت در دستور کار این سازمان است .

وی تصریح کرد: مدیریت منابع مالی با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف در اداره کل فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی به شدت مورد توجه قرار دارد.

وی گفت: ضابطه‌مند شدن صدور آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کشورهای نخجوان، ترکیه، عراق در حال برنامه‌ریزی است و سلسله اقداماتی در این باره به انجام رسیده است