54452مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی بر لزوم اتخاذ برنامه های کاربردی در پیشگیری از اعتیاد در مناظق حاشیه نشین تاکید کرد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ سعیدفریور در نخستین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرآذربایجان غربیگفت: مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی مستعد بروز و شیوع آسیب هایی چون اعتیاد هستند و در این راستا توجه به این مناطق ضروری است.

وی اظهار کرد: دامنه شیوع اعتیاد در جامعه ایجاب می کند تا برای پیشگیری از آن برنامه های کاربردی تدوین و اجرایی شود.

وی افزود: وضعیت موجود و اطلاع از اینکه دشمن برنامه ریزی وسیعی برای ضربه زدن به نظام اجتماعی کشور تدارک دیده باعث شده تا تفکر و سیاست اجتماعی کردن روند مبارزه و پیشگیری مطرح شود.

فریور تصریح کرد: جامعه امروز از مسئولان این را می طلبد که برای پیشگیری از اعتیاد برنامه های کاربردی تدارک دیده و در کنار آن از ظرفیت های مردمی نیز بهره بگیرند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد استان سال قبل با برگزاری ۱۴ جلسه عملکرد قابل قبولی ارائه کرد، افزود: با توجه به ظرفیت های فکری و اجرایی موجود در اعضای کمیته این انتظار می رود تا در سال جاری بیش از پیش در زمینه اجرایی کردن سیاست های ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز تاکیدات ریاست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گام بردارند.

فریور در ادامه به تفاهمنامه همکاری مشترک ۹ ارگان اجرایی استان در زمینه کاهش آسیب در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهرها اشاره کرد و گفت: این تفاهم نامه مورد استقبال وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفته و درخواست نموده تا این تفاهمنامه در سایر استان ها نیز اجرایی شود.

رئیس کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد استان و دبیر تفاهمنامه مشترک کاهش آسیب در سکونتگاه های غیررسمی از دستگاه های عضو کمیته درخواست کرد تا با توجه به اهمیت موضوع و نتایج مطلوبی که می تواند در کاهش آسیب اجتماعی داشته باشد نسبت به مشارکت در اجرای آن اقدام کنند.

در ادامه این جلسه هر یک از اعضا به بیان نکته نظرات خود از جمله تشریح فعالیت های سال قبل و نیز برنامه ها و ایده های سال جاری پرداختند