indexرئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر اورمیه گفت: ارتقاء نظام سلامت اداری و مالی در مجموعه مدیریت شهری با اجرای کامل مصوبات شورای اسلامی شهر محقق می شود

حسین پناهی درگفتگو با  نشریه الکترونیکی نگاه، با اشاره به ضرورت موضوع عدم اجرای کامل و صحیح مصوبات شورای اسلامی شهر در دستگاههای های اجرایی مجموعه مدیریت شهری اظهارداشت : این امر باعث شد تا پیگیری مصوبات انجام نشده اولویت اصلی کمیسیون نظارت بوده و بررسی تخصصی سایر موارد همچون  نظارت بر نحوه وصول درآمدها و نحوه صحیح هزینه کرد (برابر بودجه مصوب سالجاری) در این مجموعه با توجه به بودجه ای بالغ بر یک هزارو ۲۶۰ میلیارد تومان و اجرای صحیح و صولی مصوبات در اولویتهای بعدی قرار گیرد .

پناهی با بیان اینکه اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر توسط دستگاههای ذیربط زمینه ارتقاء نظام سلامت اداری را در مدیریت شهری فراهم میسازد خاطر نشان کرد: برای دستیابی به این مهم ضمن احصاء فرایند لازم تعریف یک سیستم فراگیر و جامع بهمراه استفاده از افراد متخصص ، متعهد و مجرّب در نظارت اصولی بر روند عملکرد این مجموعه می تواند نتیجه دلخواه را در چهارچوب برنامه ریزی های از پیش تعریف شده به همراه داشته باشد .

این مقام مسئول وجود سیستم واحد و فراگیر اداری و مالی که از شفافیت لازم در پیگیری امورات مختلف برخوردار میباشد را لازمه جذب اعتماد تمامی شهروندان به روند فعالیتهای مسئولین شهری دانست و گفت : با ارائه راهکارهای نوین و اصولی با استفاده از فن آوریهای نوین و گذر از سیستم سنتی در جهت هوشمند سازی سیستم نظارتی  میتوان زمینه حضور و فعالیت شهروندان را در بخش های های مختلف مدیریت امور شهری  دوشادوش مسئولین شاهد بود.